Thursday, October 15, 2009

Antara beberapa gambar lobster yang sedang bertelur.......diambil pada 1 Oktober 2009